PRODUCTS

PRODUCTS

Wujiangdu HPP
Wujiangdu HPP

Wujiangdu HPP, located in Zunyi City of Guizhou Province, has an arch gravity dam (165m high), and a

点击次数:140投稿人:张晓宇发布人:张晓宇发布时间:2020-10-17
Fengtan HPP
Fengtan HPP

Fengtan HPP, located in Yuanling County of Hunan Province, has the first high hollow gravity arch da

点击次数:138投稿人:张晓宇发布人:张晓宇发布时间:2020-10-17
Zhexi HPP
Zhexi HPP

Zhexi HPP, located at Anhua County of Hunan Province, has a 104m-high concrete massive-buttress dam

点击次数:144投稿人:张晓宇发布人:张晓宇发布时间:2020-10-17
Shangyoujiang HPP
Shangyoujiang HPP

Shangyoujiang HPP, located at Shangyou County of Jiangxi Province, has a hollow gravity arch dam (ma

点击次数:141投稿人:张晓宇发布人:张晓宇发布时间:2020-10-17
Present

Xiangjiaba HPP Xiangjiaba HPP, located in Yibin County o... Jiangpinghe HPP Jiangpinghe HPP, located in Hef... Tiechua

点击次数:137投稿人:李根雨发布人:李根雨发布时间:2020-10-17
123456下一页
Address: No. 16 Xiangzhang Dong Road, Yuhua District, Changsha, Hunan 410014 P.R.China

Website Technical Support: IT Center, PowerChina ZhongNan; News: Party-Masses Work Dept, PowerChina ZhongNan;

Webmaster Tel: 0731-85073214;Contact Phone:0731-85072039

Copyright: PowerChina ZhongNan Engineering Corporation, Xiang ICP No. 18019949-2